Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Przedszkolak poznaje światProjekt realizowany w ramach RPOP.09.01.03-IP.02-16-001/18, osi priorytetowej IX Wysoka Jakość edukacji, Działanie 9.1. Rozwój Edukacji, Poddziałanie 9.1.3. Wsparcie Edukacji Przedszkolnej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zaplanowano działania w sposób trwały podnoszące jakość edukacji przedszkolnej; wydłużenie czasu pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej doposażenie 20 sal terapii zajęciowej, aby skuteczniej realizować zajęcia terapeutyczne, podniesienie atrakcyjności zajęć dodatkowych dla dzieci poprzez zaangażowanie profesjonalnych wykonawców takich jak: muzycy, artyści plastycy, aktorzy, programiści, którzy będą realizować zajęcia bezpośrednio we wszystkich przedszkolach, w tym wiejskich.
 
Działaniami projektu objęto ok. 1060 dzieci
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2020-07-15 10:17:46)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2023-09-18 10:00:52)
Liczba odwiedzin: 8758

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16599884
design by fast4net

Zamknij