Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Projekt " Mogę spokojnie wrócić do pracy"


Informacje o Projekcie:
1. Projekt „Mogę spokojnie wrócić do pracy” realizowany jest przez Gminę Strzelce Opolskie/Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich z siedzibą 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.
2. Biuro projektu „Mogę spokojnie wrócić do pracy” mieści się w siedzibie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Wałowa 5.
3. Projekt obejmuje swym zasięgiem Gminę Strzelce Opolskie.
4. Okres realizacji projektu: 02.08.2010 – 31.07.2012.
5. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel Projektu:
1. Celem głównym Projektu jest wzmocnienie warunków umożliwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego poprzez zapewnienie opieki nad potomstwem matkom powracającym do pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i opieka nad dzieckiem oraz wychowywaniem dzieci.
2. Cele szczegółowe Projektu:
- rozwój osobisty i zawodowy matek powracających do pracy oraz podjecie zatrudnienia przez kobiety powracające na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i opieka nad dzieckiem;
- poprawa dostępu do wczesnej edukacji dzieci.

Strona internetowa projektu:
http://www.wracam-do-pracy.pl
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-08-05 11:56:16)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2010-08-05 11:57:39)
Liczba odwiedzin: 10794

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16599427
design by fast4net

Zamknij