Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Projekt - Szansa dla najmłodszych


Projekt "Szansa dla najmłodszych" był realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieni wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Celem projektu, zgodnego ze strategią rozwoju województwa opolskiego, powiatu i gminy Strzelce Opolskie, było zwiększenie uczestnictwa dzieci 3-5 letnich w wychowaniu przedszkolnym w gminie Strzelce Opolskie (spełniającej kryteria obszaru wiejskiego - tj. wielkość miasta do 25 tys. mieszkańców).

W ramach projektu utworzono dodatkowo dwa oddziały przedszkolne dla 50 dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Strzelcach Opolskich i Przedszkolu Publicznym nr 9 w Strzelcach Opolskich. Realizacja projektu umożliwiła nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, rozwijanie kontaktów interpersonalnych dzieci, wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.

Na realizację projektu w okresie sierpień 2008 roku - lipiec 2009 roku Gmina Strzelce Opolskie otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 146.033,10 zł., a całkowity koszt projektu wynosił 148.257,10 zł.

http://www.szansadlanajmlodszych-strzelceop.pl
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2009-12-07 21:51:22)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2009-12-22 19:34:29)
Liczba odwiedzin: 10748

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16599507
design by fast4net

Zamknij