Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Projekt


Gmina Strzelce Opolskie w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszar programowy „Energia” realizuje projekt „Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych w gminie Strzelce Opolskie” dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
Całkowita wartość projektu wynosi 9 226 676,38 zł, z czego koszty kwalifikowane 8 133 501,93 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 5 693 451,35 zł, środki te pochodzą z Państw darczyńców (dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz z Budżetu Państwa, odpowiednio w kwotach 4 839 433,64 zł oraz 854 017,71 zł. Łączna wartość dofinansowania wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest instrumentem do realizacji długoterminowej polityki Gminy Strzelce Opolskie dotyczącej działań w zakresie poprawy jakości powietrza, likwidacji nieekologicznych źródeł niskiej emisji oraz dostosowywania budynków (tu: budynków użyteczności publicznej przeznaczonych dla grup szczególnie wrażliwych) do standardów zeroemisyjnych. Dla lokalnej społeczności projekt ma stanowić motywujący przykład wykorzystania środków zewnętrznych dla skuteczniejszego przeprowadzenia tego typu działań i stania się beneficjentem ich efektów.

Cel projektu:
Termomodernizacja budynków szkolnych wraz z wymianą nieekologicznych źródeł ich ogrzewania oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, połączone z kampanią edukacyjną zmieniającą świadomość mieszkańców gminy Strzelce Opolskie.

Diagnoza problemu, który ma być rozwiązany poprzez realizację projektu:
Jako główny problem lokalny zidentyfikowano dużą energochłonność i emisyjność wielu budynków w gminie i niską świadomość społeczną konieczności rozwiązania problemów ekologicznych i społecznych z tego wynikających, szczególnie u właścicieli przestarzałych budynków/lokali ("przywiązanie do śląskiej tradycji") oraz niską gotowość do aplikowania o środki zewnętrzne na termomodernizację i OZE.
Projekt składa się z części inwestycyjnej i działań miękkich - edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych.

Część inwestycyjna projektu:
Celem realizacji inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii i kosztów ogrzewania, wzrost produkcji energii z OZE, skutkujące także redukcją emisji CO2 oraz poprawą jakości powietrza w budynkach szkół, których operatorem jest Gmina Strzelce Opolskie, ogrzewanych nieekologicznymi kotłami.
Inwestycja uwzględnia modernizację istniejących kotłowni, w tym wymianę źródeł ogrzewania – kotłów węglowych lub kotłów na olej opałowy oraz odpowiednio modernizację instalacji C.O., montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją, docieplenie przegród pionowych, dachów i stropów, wymianę starego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED, wymianę stolarki, montaż instalacji fotowoltaicznych.

Obiekty oświatowe objęte projektem:
1 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szymiszowie, ul. Szkolna 2, 47-100
Szymiszów: budynek sali gimnastycznej
realizacja inwestycji: 2022 r.
2 Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 3, 47-100
Dziewkowice: budynek szkoły podstawowej
realizacja inwestycji: 2023 r.
3 Zespół Placówek Oświatowych w Dziewkowicach, ul. Strzelecka 3, 47-100
Dziewkowice: budynek oświatowy
realizacja inwestycji: 2023 r.
4 Zespół Placówek Oświatowych w Suchej, ul. Kościelna 40, 47-100
Sucha: budynek szkoły podstawowej
realizacja inwestycji: 2023 r.
5 Zespół Placówek Oświatowych w Suchej, ul. Kościelna 40, 47-100
Sucha: sali gimnastycznej
realizacja inwestycji: 2023 r.

Działania edukacyjne:
Projekt obejmuje również przeprowadzenie kampanii edukacyjnej, której głównym celem jest zmiana świadomości i postaw dorosłych mieszkańców gminy Strzelce Opolskie, szczególnie tych, którzy eksploatują nieekologiczne piece oraz mieszkają w energochłonnych budynkach, a przy tym mają niską motywację i/lub niskie kompetencje do podjęcia potrzebnych zmian.
Działania polegać będą na intensywnej edukacji bezpośredniej (wyjaśnieniu i pokazaniu, jakie zmiany można/ warto w ich przypadku przeprowadzić i dlaczego, jakie z nich będą wynikać efekty) oraz zapewnieniu możliwości śledzenia przebiegu projektu w trakcie całej realizacji inwestycji, jak również zapoznania się z jej wynikami.
Grupą docelową działań edukacyjnych mają być również uczniowie szkół objętych projektem. Dla grup młodszych przewidywany jest program edukacyjny (lekcje tematyczne) z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, którego kontynuacją ma być międzyszkolny konkurs plastyczny. Najstarsze klasy, poza lekcjami przygotowującymi, utworzą kółko zainteresowań w każdej ze szkół objętych projektem, którego celem i zadaniem będzie pogłębianie wiedzy dotyczącej ee, zrównoważonego korzystania z zasobów, wykorzystania OZE.
W projekcie planowane są także działania informacyjno-promocyjne, propagujące ideę współpracy z wykorzystaniem funduszy norweskich.

Partner projektu:
W projekcie uczestniczyć będzie Partner projektu - Polska Sobotnia Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie w Moss (Norwegia), założona przez stowarzyszenie Foreningen "Fra Foreldrene Til Barn (Stowarzyszenia "Rodzice-Dzieciom").
 
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2023-03-13 07:31:43)
Liczba odwiedzin: 2869

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16478209
design by fast4net

Zamknij