Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

„Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Gmina Strzelce Opolskie  pozyskała duże środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizując tym razem projekt systemowy: „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” finansowany w kwocie 441 636,21 PLN z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Publicznych Szkołach Podstawowych w Gminie Strzelce Opolskie od 30 kwietnia 2012 r. realizowany jest projekt : „Program indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”.

Projekt dotyczy najmłodszych uczniów i ma na celu minimalizowanie trudności w uczeniu się oraz rozwijanie posiadanych umiejętności. Wsparcie w postaci specjalistycznych zajęć dodatkowych, niwelujących trudności w czytaniu i pisaniu, nabywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna mają poprawić i zniwelować dysproporcje i wyrównać szanse edukacyjne dzieci a zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, przyrodnicze i językowe mają dać szansę na rozwój drzemiących talentów i poszerzanie już posiadanej wiedzy.

Badaniem diagnostycznym, prowadzonym przez szkolne zespoły diagnozujące, objęto wszystkich uczniów klas I – III. Wyniki diagnozy szkolnej są miernikiem rekrutacyjnym wskazującym na potrzebę wsparcia i udzielenia pomocy indywidualnej dziecku z trudnościami w uczeniu się lub dziecku uzdolnionemu.

W projekcie uczestniczy 708 dzieci czyli 92 % ogółu uczniów. Szkoły są dostosowane do prowadzenia zajęć a zakupione doposażenie - specjalistyczne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, laptopy, telewizory oraz odtwarzacze CD, tworzą optymalne warunki wspomagające zindywidualizowaną pracę z dzieckiem.

Projekt jest działaniem długofalowym, finansowanym z funduszy Unii Europejskiej i będzie trwał do 30 sierpnia 2013 roku. Zajęcia dodatkowe, które są realizowane w ramach projektu, będą dużym wsparciem dla szkół w rozwijaniu zainteresowań i minimalizowaniu trudności w uczeniu się, co przyczyni się do osiągania w kolejnych etapach edukacyjnych sukcesów szkolnych uczniów naszej gminy.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2012-05-10 11:09:45)
Liczba odwiedzin: 11206

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16599926
design by fast4net

Zamknij