Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Powierzenie OPS-owi pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Opolskie


Dokonana w dniu 25 lipca 2008 roku nowelizacja art. 90 ustawy o systemie oświaty zniosła z dniem 1 września 2008 roku zakaz powierzenia wykonywania zadania własnego gminy jakim jest udzielanie pomocy materialnej uczniom w formie stypendiów i zasiłków szkolnych gminnym ośrodkom pomocy społecznej.

Możliwe więc stało się skupienie całości zadań pomocy społecznej w jednej, wyspecjalizowanej jednostce udzielającej wsparcia finansowego o podobnym charakterze temu samemu kręgowi osób.

Za przejęciem ww zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej przemawiały również zastosowane w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów" rozwiązania proceduralne.

Ustawa ta nakazuje bowiem stosowanie zarówno procedury administracyjnej, jak i merytorycznej oceny wniosków stypendialnych lub zasiłków, uwzględniającej zasady - w tym kryteria dochodowe przewidziane w ustawie o pomocy społecznej.

Z uwagi na identyczne, jak dla świadczeń pomocy społecznej, kryteria dochodowe i rodzinne kręgu osób uprawnionych do pomocy materialnej, takie rozwiązanie ułatwiło tym osobom ubieganie się o świadczenia, ograniczyło formalizm, a ponadto co jest bardzo istotne dało rzeczywistą możliwość skontrolowania przez organ realizacji i celowości przyznanych świadczeń.

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej od roku szkolnego 2009/2010 zajmuje się obsługą tego zadania.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2009-12-07 22:54:55)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2009-12-22 19:57:55)
Liczba odwiedzin: 15282

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16599850
design by fast4net

Zamknij