Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Inwestycja w edukację przedszkolną


Projekt "Inwestycja w edukację przedszkolną" realizowany jest przez Gminę Strzelce Opolskie za pośrednictwem Przedszkola Publicznego nr 10 z siedzibą w w Strzelcach Opolskich przy ulicy Asnyka 6 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Okres realizacji projektu: 01.07.2012-31.08.2015 r.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
  • zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 25 dzieci w wieku 3-4 lat (13 dziewczynek i 12 chłopców) w Gminie Strzelce Opolskie poprzez uruchomienie dodatkowego 1 oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 10 w Strzelcach Opolskich w okresie od 01.07.2012 r. do 31.08.2015 r.

    CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
  • wzrost liczby oddziałów przedszkolnych z 4 do 5 w okresie 01.09.2012 r. do 31.08.2015 r.
  • wzrost liczby dzieci objętych edukacją przedszkolną o 25 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Strzelce Opolskie w okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2015 r.

  • W nowo powstałym oddziale Przedszkola zostanie zapewniona:
  • fachowa opieka nad dzieckiem od pn-pt w godzinach 7.00-17.00
  • możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia po kosztach produktów spożywczych niezbędnych do jego przygotowania
  • pobyt dziecka w nowo wyremontowanym oddziale Przedszkola wyposażonym w pomoce dydaktyczne i zabawki odpowiednie do wieku i rozwoju uczestników projektu


http://www.iwep-pp10.pl
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2013-04-24 10:18:30)
Liczba odwiedzin: 9467

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16599397
design by fast4net

Zamknij