Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZOJ

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek

Tytuł zamówienia:

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Dziewkowicach przy ul. Strzeleckiej 3

Data wprowadzenia: 7 czerwiec 2022
Tryb zamówienia: tryb podstawowy (bez przeprowadzania negocjacji).
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Znak sprawy: IN.21.6.2022
Miejsce i termin składania ofert: 42.2. Oferta, wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami dołączonymi do ofertą, musi zostać złożona za pośrednictwem formularza pn. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Termin składania ofert upływa w dniu 22 czerwca 2022 r. o godzinie 09:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy PZP, w siedzibie Zamawiającego o godz. 11:00 w dniu upływu terminu składnia ofert (22 czerwca 2022 r), poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Stan zamówienia: Unieważniony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2012-01-20 08:21:30)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2022-06-13 15:29:26)
Liczba odwiedzin: 144001

Stopka

Data aktualizacji: 2 grudzień 2022, Licznik odwiedzin: 15009506
design by fast4net

Zamknij