Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia:

Poprawa efektywności energetycznej budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie przy ul. Szkolnej 6

Data wprowadzenia: 29 czerwiec 2022
Tryb zamówienia: tryb podstawowy (bez przeprowadzania negocjacji).
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Znak sprawy: IN.21.10.2022
Miejsce i termin składania ofert: Oferta, wraz z wszystkimi innymi wymaganymi dokumentami dołączonymi do ofertą, musi zostać złożona za pośrednictwem formularza pn. „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Termin składania ofert upływa w dniu 14 lipca 2022 r. o godzinie 09:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy PZP, w siedzibie Zamawiającego o godz. 11:00 w dniu upływu terminu składnia ofert (14 lipca 2022 r), poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2012-04-06 12:44:11)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2022-08-11 14:43:05)
Liczba odwiedzin: 186476

Stopka

Data aktualizacji: 7 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20514813
design by fast4net

Zamknij