Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne poniżej 130 tyś. zł

Tytuł zamówienia:

Dostawa 30 laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Data wprowadzenia: 22 sierpień 2022
Tryb zamówienia: Procedura wyboru wykonawcy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu, Regulaminu wewnętrznego Zamawiającego w zakresie udzielania zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto oraz Wytycznymi zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Rozwoju; (w szczególności rozdział 6.5), w trybie „Postępowania z zachowaniem konkurencyjności”.
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Znak sprawy: IT.081.1.2021
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert- oferty należy: -złożyć w siedzibie Zamawiającego: Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 21, 47-100 Strzelce Opolskie, lub -przesłać drogą elektroniczną adres e-mail: sekretariat@gzoj-strzelceopolskie.pl w terminie nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2021, do godziny 12:00.
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2022-08-22 09:43:36)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2024-03-18 08:52:44)
Liczba odwiedzin: 50230

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20672935
design by fast4net

Zamknij