Oficjalny portal: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich

Wyszukiwarka


Menu główne


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Aktualności w oświacie

SZANSA DLA NAJMŁODSZYCH

26 marzec 2009
"Szansa dla najmłodszych" to projekt edukacyjny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1
W roku szkolnym 2008/2009 w Przedszkolu Publicznym nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Strzelcach Opolskich oraz Przedszkolu Publicznym nr 9 w Strzelcach Opolskich realizowany jest projekt "Szansa dla najmłodszych". Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3 - 5 lat w wychowaniu przedszkolnym. Dla jego realizacji utworzone zostały dwa pięciogodzinne oddziały przedszkole dla 50 dzieci. Cele projektu są zgodne ze strategią rozwoju województwa opolskiego, powiatu i gminy Strzelce Opolskie. Środki w kwocie 146.023,10 złotych zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".
Realizacja projektu umożliwi nabycie przez dzieci umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, rozwijanie kontaktów interpersonalnych dzieci, wsparcie rodziców w sprawowaniu opieki i wychowywaniu dzieci.

Działania podjęte w projekcie przyczyniają sie do upowszechnienia edukacji przedszkolnej i obejmują dzieci od najmłodszych lat. Każdy 3-5 latek będzie miał szansę na równy start w kolejnym etapie edukacji. Realizacja pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w dwóch oddziałach przedszkolnych obejmuje organizowanie zajęć w oparciu o podstawę programową oraz innych form edukacyjnych: zabawy, spacery, wycieczki, uroczystości, kontakty okolicznościowe oraz praca stymulująco - kompensacyjna. Udział dzieci w zajęciach przedszkolnych umożliwi współpracę z rodzicami dotychczas nieobjętych tą formą edukacji i przyczyni się do podniesienia rangi wychowania przedszkolnego w ich świadomości.
Rezultatem projektu będzie objęcie edukacją przedszkolną dzieci dotychczas nie uczęszczających do przedszkola.

Wymienione zajęcia realizowane będą przez 10 miesięcy (1 etat w każdym oddziale). Do realizacji projektu zatrudnione zostaną 2 nauczycielki i 4 osoby personelu pomocniczego niezbędnego do realizacji zadań opiekuńczych.Liczba odwiedzin: 5207620

Stopka

Data aktualizacji: 4 lipiec 2024, Licznik odwiedzin: 16599098
design by fast4net

Zamknij