BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Aktualności w oświacie

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Powiększ zdjęcie: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. , zdjęcie nr 1

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

Dodano: 21 listopad 2019
7 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie zgłoszonych zostało do programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Na dalszym etapie zgłoszone zostaną kolejne 3 szkoły podstawowe - szkoły które do poprzedniego roku szkolnego funkcjonowały z oddziałami gimnazjalnymi.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Zgodnie z zapisami Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Art.2) OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkołom, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Operatorem sieci jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. 

 

Dzięki OSE:  

  • Szkoły zostaną wyposażone w bezpłatny szerokopasmowy dostępu do Internetu o prędkości 100/100 Mb/s. 
  • Podniesiony zostanie poziom kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
  • Wzbogacony zostanie proces kształcenia w szkole poprzez dostęp do zasobów dostępnych w Internecie. 
  • Uczniowie dzięki profesjonalnym usługom zabezpieczającym otrzymają dostęp do bezpiecznego i przyjaznego internetu. 

Przyłączenie do sieci OSE nie wymaga nakładów finansowych po stronie Samorządów.