BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Aktualności w oświacie

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Powiększ zdjęcie: KONKURS NA DZIENNYCH  OPIEKUNÓW DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3, zdjęcie nr 1

KONKURS NA DZIENNYCH OPIEKUNÓW DLA DZIECI W WIEKU DO LAT 3

Dodano: 17 maj 2017
W ramach projektu Opolskie dla rodziców i dzieci Dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek, ogłasza otwarty konkurs ofert, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Strzelce Opolskie w okresie od dnia 26 czerwca 2017 roku do 25 czerwca 2018 roku
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
 
Dokumenty związane z konkursem na dziennego opiekuna sprawującego opiekę
nad dziećmi do lat trzech:
1. Zarządzenie dyrektora Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w sprawie otwartego konkursu ofert na dziennego opiekuna.
2. Ogłoszenie o konkursie.
3. Druk oferty.
4. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów.
5. Oświadczenie o warunkach lokalowych.
6. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.
7. Przykładowy wzór oferty,

Przepisy prawa:
8.1 Uchwała Nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę.
8.2 Uchwała Nr XXXII/251/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.