BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Aktualności w oświacie

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót

Informacja Międzysesyjna

Dodano: 4 luty 2019
28 Stycznia 2019 r.
  1. Ferie zimowe w szkołach gminnych (28.01-10.02.2019 r.)
Zaplanowano 12 imprez dla dzieci i młodzieży (tzw. półkolonie, wyjazdy do kin, teatru, aquaparku, rajd pieszy, turnieje mini koszykówek).
Koszt zadania: 23 560,00 zł.
  1. Przetargi
  • 10 stycznia 2019 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę boiska wielofunkcyjnego i budowę oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich. Koszt zadania: 600 000,00 zł. Termin składania ofert: 25.01.2019 r.,
  • Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę pomieszczeń w budynku szkolnym przy ul. M. Prawego 19. Termin zakończenia: 31.05.2019 r.
  1. Uzyskanie dofinansowania w ramach programu Szkolny Klub Sportowy 2019
W ramach programu „Szkolny Klub Sportowy” 2019 pozyskano dofinansowanie w wysokości 47 600,00 złotych (17 grup po 70 godzin każda) na realizację dodatkowych zajęć sportowych prowadzonych w szkołach podstawowych. W ramach programu przewidziano zajęcia sportowe w 10 szkołach dla łącznej liczby 273 uczniów.
  1. Program „Maluch+” 2019
Gmina Strzelce Opolskie złożyła ofertę konkursową w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2019 moduł 1b i 2. Koszt projektu modułu 1b: 32 000,00 zł, a modułu 2: 1 178 880,00 zł.
  1. Spotkania w sprawie reorganizacji sieci szkół
Na zaproszenie Burmistrza Strzelec Opolskich od 22 do 25 stycznia 2019 roku odbywały się spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w Dziewkowicach, Rozmierce, Suchej i Kalinowicach. Celem spotkania było poznanie opinii  rodziców na temat podjętych analiz i działań związanych z reorganizacją sieci szkół.