BIP
Wersja kontrastowa serwisu

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Finanse

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 20.12.2005 r. z późń. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 17.09.2009 r. z późń. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z 27.06.2006 r. z późń. zm.)